Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z 22 czerwca ub. r. ustanowił 2017 Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, świętego Alberta Chmielowskiego, błogosławionego Honorata Koźmińskiego i Tadeusza Kościuszki.

Józef Teodor Korzeniowski, który zasłynął na całym świecie jako Joseph Conrad, to autor takich arcydzieł jak "Jądro ciemności", "Lord Jim", "Smuga cienia" czy "Tajny agent". Jest to forma uczczenia 160-lecia urodzin tego genialnego pisarza, Uchwała Sejmu podkreśla, że Korzeniowski „już ponad 100 lat temu nakreślił wizję Europy bez granic, stanowiącą podstawę trwałego pokoju między europejskimi narodami”. Posłowie zaznaczyli,  że wpływ Conrada na literaturę ma wymiar ponadczasowy, a jego dzieła,  które powstały pod wpływem polskich romantyków,  zawierają uniwersalne ponadczasowe wartości.

Patronem tego roku jest także Marszałek Józef Piłsudski w uznaniu jego wielkich zasług dla Polski. W grudniu br. przypada  150. rocznica urodzin tego "niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków". W uchwale podkreślono dobitnie, że "Józef Piłsudski był twórcą idei bliskiej współpracy narodów Międzymorza, utworzenia grupy państw z Europy Środkowo-Wschodniej, które stanowiłyby barierę przeciwko ekspansji sowieckiej Rosji i zabezpieczały niepodległość Polski. W okresie okupacji niemieckiej i kilkudziesięciu lat władzy sowieckiej nad Polską marszałek Józef Piłsudski stał się symbolem nieugiętej walki o niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów".

W ubiegłym roku minęła 100 rocznica śmierci Alberta Chmielowskiego,  a w tym  minie 130. rocznica przywdziania przez niego habitu. "Jego wielki talent oraz poświęcenie dla drugiego człowieka przyczyniły się do utrwalenia wśród Polaków najważniejszych postaw społecznych oraz dały im nadzieję na niepodległość i sprawiedliwość społeczną na kolejne dziesięciolecia" - podkreślono w uchwale. 16 grudnia 2016 roku minęła 100. rocznica śmierci błogosławionego Honorata Koźmińskiego, kapucyna, który - jak zaznacza uchwała - całym swoim życiem dowiódł, że wartości, którymi się kierował i działania, jakie podejmował służyć miały drugiemu człowiekowi, a zwłaszcza temu najbiedniejszemu, najbardziej potrzebującemu,  jego rozwojowi zarówno duchowemu, jak i społecznemu. "Rozwojowi tak istotnemu, zwłaszcza w trudnych latach niewoli narodowej i niezbędnemu dla podtrzymania, za wszelką cenę, polskiej wspólnoty narodowej, zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej" - głosi uchwała. Podkreślając wybitne zasługi braci Alberta oraz Honorata w działalności niepodległościowej oraz na polu pracy społecznej i artystycznej, Sejm, przekonany o szczególnym znaczeniu ich dorobku dla dziedzictwa narodowego, ustanowił rok 2017 Rokiem Adama Chmielowskiego – Świętego Brata Alberta oraz błogosławionego Honorata Koźmińskiego.

W 2017 przypada także 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki - Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała, "niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość". Sejm podkreślił:  "Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość. Thomas Jefferson, jeden z autorów amerykańskiej Deklaracji Niepodległości, nazwał Tadeusza Kościuszkę najprawdziwszym synem wolności, oddając mu hołd w związku z jego działalnością w Stanach Zjednoczonych Ameryki". W uchwale zaznaczono; Tadeusz Kościuszko traktował swoje wojskowe i obywatelskie obowiązki jako służbę dla pomyślności całego narodu. Głęboko wierzył w niezbywalną godność człowieka, którego dobro stawiał na pierwszym miejscu.”