Audycja poświęcona życiu i twórczości polskiej aktorki Heleny Modrzejewskiej (1840-1909) [Nowakowska, Kutyłowska]: - edukacja sceniczna pod kierunkiem Jana Tomasza Jasińskiego; - rola w dramacie „Salomon” Wacława Szymanowskiego; - związek z Karolem Chłapowskim; - warszawski okres kariery, wrogie przyjęcie przez zespół; - życie towarzyskie; - wprowadzenie przez Modrzejewską dramatów Szekspira i Słowackiego na warszawską scenę; - wyjazd do Stanów Zjednoczonych; - sukcesy w San Francisco oraz Nowym Jorku.
Wykorzystano fragmenty tekstów: 1. Sto lat sceny polskiej, Wincenty Rapacki [Nowakowski]; 2. Pamiętnik, Helena Modrzejewska [Barska]; 3. Pamiętnik, Helena Modrzejewska [Barska]; 4. Pamiętnik, Helena Modrzejewska [Barska]; 5. Pamiętnik, Helena Modrzejewska [Barska, na tle muzyki]; 6. Pamiętnik, Helena Modrzejewska [Barska]; 7. Pamiętnik, Helena Modrzejewska [Barska]; 8. Pamiętnik, Helena Modrzejewska [Barska]; 9. Pamiętnik z 1877 roku, Helena Modrzejewska [Barska]; 10. Pamiętnik, Helena Modrzejewska [Barska]; 11. Pamiętnik, Helena Modrzejewska [Barska, na tle muzyki]. Audycja ilustrowana muzyką instrumentalną.