Audycja na temat odczytywania książki Tadeusza Dołęgi-Mostowicza "Kariera Nikodema Dyzmy" na początku lat osiemdziesiątych XX wieku:
1. Rozmowa Krystyny Żebrowskiej z Józefem Rurawskim, historykiem literatury, przygotowującym monografię, której bohaterem jest Tadeusz Dołęga-Mostowicz: - zainteresowanie twórczością Dołęgi-Mostowicza; - "dyzmizm" jako współczesne zjawisko społeczno-polityczne; - odczytywanie kariery Nikodema Dyzmy na przestrzeni lat po II wojnie światowej; - aktualność tez Mostowicza [brak kryteriów w ocenie ludzi i zdarzeń]; - ciągle aktualne mechanizmy kariery; - niepolityczna powieść o politycznym charakterze; - co decyduje o wartości powieści na początku lat osiemdziesiątych XX wieku.
2. Fragmenty tekstów: - opinia Adama Grzymały-Siedleckiego na temat książki "Kariera Nikodema Dyzmy" Tadeusza Dołęgi-Mostowicza z 1932 roku [Rurawski]; - Tadeusz Dołęga-Mostowicz o swojej książce "Kariera Nikodema Dyzmy" [Rurawski]; - opinia na temat książki z lat siedemdziesiątych XX wieku, autor nieznany [Rurawski]; - opinia na temat książki z 1972 roku, autor nieznany [Rurawski].