Myśli poety Cypriana Kamila Norwida (1821-1883): - Przekonania i omylność [0.00-0.30]; - Niezależność myśli [0.30-0.50]; - Prawda ludzka [0.50-1.07]; - Powszechność prawdy [1.07-1.33]; - Praca umysłowa [1.33-1.55]; - Nowość [1.55-2.12]; - Sens życia [2.12-2.33]; - Program pozytywny nie negatywny [2.33-3.07]; - Zadania i możliwości [3.07-3.33]; - Fałszowanie historii [3.33-4.20]; - Rachuba na wieki [4.20-4.47]; - Historia i człowiek [4.47-5.32]; - Konserwatyzm dwojaki [5.32-6.10]; - Łatwość i trudność [6.10-6.32].

Audycja Polskiego Radia z 1983 roku. Autor tekstu Cyprian Kamil Norwid, realizator Andrzej Złomski, uczestnik Henryk Machalica - aktor.