INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Władysław Jan Stoma     

Władysław Jan Stoma  

 
 
1888-06-03 - 1968-09-21  
Biogram został opublikowany w latach 2006-2007 w XLIV tomie Polskiego Słownika Biograficznego.


 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Stoma Władysław Jan, właśc. Władysław Łuczak (1888–1968), aktor, reżyser, dyrektor teatrów.

Ur. 3 VI w Środzie (obecnie Środa Wpol.), w rodzinie chłopskiej, był jednym z czworga dzieci Franciszka Łuczaka i Jadwigi z Łagodzkich. Miał m.in. siostrę Zofię, zamężną Aleksandrowicz, i brata Tadeusza (1894–1975), od r. 1918 inspicjenta i aktora teatrów poznańskich.

W r. 1898 zamieszkał S. z rodziną w Poznaniu, gdzie ojciec podjął pracę listonosza. W r. 1906 ukończył Gimnazjum Augusty-Wiktorii (obecnie Liceum im. Karola Marcinkowskiego) i po zdaniu matury wyjechał do Warszawy. W l. 1906–7 uczył się na Kursie Dykcji i Deklamacji przy Warszawskim Tow. Muzycznym, m.in. u Mieczysława Frenkla, Bolesława Ładnowskiego, Józefa Śliwickiego i Władysława Szymanowskiego. Jako Jan Łuczak debiutował 28 IX 1907 rolą Giermka w komedii „Z chłopa król” Piotra Baryki w Teatrze Polskim w Łodzi, kierowanym przez Czesława Janowskiego. Od r. 1908 występował w Teatrze Małym, gdzie w maju 1910 zagrał Malvolia w „Wieczorze Trzech Króli” W. Shakespeare’a. Od maja do września 1911 był związany z nowo powstałym Teatrem Artystycznym, kierowanym wspólnie przez Bolesława Leśmiana, Kazimierza Wroczyńskiego i Janusza Orlińskiego; we wrześniu i październiku t.r. z grupą aktorów tego teatru pod kierownictwem Orlińskiego występował w Lublinie, Włocławku, Płocku, Sosnowcu, Piotrkowie, Kielcach i Radomiu. Od grudnia grał w Teatrze Zjednoczonym (utworzonym w Warszawie przez Franciszka Rychłowskiego z połączenia grupy Orlińskiego i aktorów Aleksandra Zelwerowicza ze spalonego teatru łódzkiego), m.in. rolę Makarego w „Gwałtu, co się dzieje” Aleksandra Fredry. Po bankructwie tego teatru w kwietniu 1912, zaangażował się na sezon 1913/14 do Teatru Wielkiego w Lublinie (do maja 1914); na tej scenie grał m.in. Millera w „Intrydze i miłości” F. Schillera (reż. Karol Borowski) oraz debiutował jako reżyser. Następnie występował krótko w Wilnie w teatrze na Pohulance. W r. 1914, po wybuchu pierwszej wojny światowej, został wcielony do armii niemieckiej i skierowany na front wschodni; ponieważ symulował chorobę psychiczną, po kilku miesiącach odesłano go do Poznania pod nadzór policji.

Od lipca 1918 już jako Władysław Stoma (rzadziej Łuczak-Stoma) został S. zaangażowany przez Bolesława Szczurkiewicza do Teatru Polskiego w Poznaniu; zagrał m.in. Cara w „Kordianie” Juliusza Słowackiego i Czepca w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego. Zimą 1918/19 walczył w powstaniu wielkopolskim. Wiosną i latem 1920 występował w północnej Wielkopolsce, na Pomorzu (m.in. w Wolnym M. Gdańsku) oraz na terenach plebiscytowych na Warmii w zorganizowanym przez Ludwika Dybizbańskiego Teatrze Polskim (tzw. Teatr Plebiscytowy), pozostającym pod Protektoratem Min. dawnej Dzielnicy Pruskiej. Grał m.in. w „Betlejem polskim” Lucjana Rydla (reż. Kajetan Kopczyński), „Damach i huzarach” Fredry (reż. Władysław Ryszkowski), „Grubych rybach” Michała Bałuckiego (reż. Ryszkowski) oraz „Alzacji” L. Camille’a i G. Leroux (reż. Józef Popławski); także reżyserował w tym teatrze. Następnie wrócił do Teatru Polskiego w Poznaniu, gdzie «grywał przeważnie role krwistych starszych panów, hreczkosiejów, szlachciców i mieszczuchów» (B. Dąbrowski), m.in. Szambelana w „Panu Jowialskim” Fredry (reż. Roman Żelazowski), Hrabiego Respekta w „Fantazym” (granym pt. „Nowa Dejanira”) Słowackiego (reż. Śliwicki) i ponownie Czepca (reż. Ryszkowski). Występował także w rolach tragicznych, np. Króla w „Hamlecie” Shakespeare’a (reż. Ryszkowski). Od stycznia 1924 był skarbnikiem nowo powstałego Tow. Przyjaciół Teatru.

Na sezon 1925/6 został S. zaangażowany do Teatru Narodowego w Warszawie; grał tam m.in. w „Lampce oliwnej” Emila Zegadłowicza (reż. Józef Węgrzyn), „Polityce i miłości” Józefa Rączkowskiego (reż. Stefan Jaracz), „Fauście” J. W. Goethego (reż. Kazimierz Kamiński). Jego występ we „Wrogu ludu” H. Ibsena (reż. Ludwik Solski) spotkał się ze zjadliwą oceną Antoniego Słonimskiego: «O p. Stoma nie można powiedzieć, że operował stoma sposobami gry aktorskiej. Ma on jeden swój ton i rodzaj, ale za to bardzo zły i nikomu niepotrzebny». W sezonie 1926/7 w Teatrze Polskim w Warszawie grał S. m.in. Bosa w „Nadziei” H. Heijermansa (reż. Karol Borowski), Pana Malinowskiego w „Dziejach grzechu” wg Stefana Żeromskiego (reż. Leon Schiller) i w. ks. Konstantego w „Carze Pawle I” D. Mereżkowskiego (reż. Borowski). Wysoki, postawny, dysponujący dobrym głosem i staranną dykcją zdobył wtedy opinię aktora zdolnego i pożytecznego, «z warunków fizycznych i psychicznych przeznaczonego do ról dramatycznych i ról o potężniejszym wyrazie» (A. Grzymała-Siedlecki).

W sezonie 1927/8 objął S. dyrekcję Teatru Miejskiego w Bydgoszczy. Najchętniej wystawiał komedie i farsy, w większości autorów polskich, prowadził także scenę operetkową. Od repertuaru klasycznego stronił. Próba zorganizowania w sezonie 1930/1 sceny operowej nie powiodła się. Zgromadził S. dobry zespół aktorski (m.in. Zofia Niwińska, Aleksander Dzwonkowski, Mieczysław Milecki, Leszek Stępowski) i zatrudnił zdolnych reżyserów: Kazimierza Koreckiego i Jerzego Szyndlera. Starał się o atrakcyjne gościnne występy aktorów warszawskich (m.in. Solskiego, Mieczysława Frenkla, Stefana Jaracza i Kazimierza Junoszy-Stępowskiego, a także zespołu «Reduty»). Urządzał przedstawienia abonamentowe dla szkół i związków zawodowych, a dla widzów z prowincji organizował dojazdy na spektakle. Prowadził działalność objazdową, był z zespołem Teatru m.in. w Toruniu, Grudziądzu, Inowrocławiu, Włocławku, Gnieźnie. Współpracując z polskim Kołem Miłośników Sceny w Gdańsku, partnerował tam 6 II 1930 Solskiemu jako Szambelan w „Panu Jowialskim” (reż. Solski), a 1 X t.r. wystąpił jako Major w „Damach i huzarach” Fredry. Grał w Bydgoszczy m.in. Dzieńdzierzyńskiego w „Rozbitkach” Józefa Blizińskiego (reż. Stanisław Dąbrowski), Czepca w „Weselu” (reż. własna), Majora w „Damach i huzarach” i Lekarza I w „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego (reż. Korecki). Jedną z jego najlepszych ról był Obierzyński w „Spadkobiercy” Grzymały-Siedleckiego (reż. własna). Wielokrotnie reżyserował, m.in. „Krewniaków” Bałuckiego i „Ormianina z Bejrutu” Grzymały-Siedleckiego. Od sezonu 1935/6 propagował Teatr przez radio; na początku r. 1938 wszedł w porozumienie z Polskim Radiem, które transmitowało na żywo odbywające się tam przedstawienia. W l. 1937–8 redagował „Scenę Bydgoską”. «Nawet w czasie kryzysu prowadził teatr lubiany, aktorom regularnie płacił gaże, a publiczność teatralną po prostu stworzył (w mieście, w którym jej przedtem nie było). Wszystko to graniczyło z cudem i było sprawiedliwie oceniane przez bydgoszczan» (Z. Raszewski). S. był znakomitym organizatorem; przeprowadził kilka remontów budynku teatralnego, dzięki czemu powstała w Bydgoszczy jedna z pierwszych w Polsce scen obrotowych. Wg Grzymały-Siedleckiego zasłużył S. sobie na przydomek Padrone Stoma. Kierując Teatrem Miejskim przez jedenaście sezonów, stworzył z niego jedną z najciekawszych polskich scen prowincjonalnych.

Przedterminowo rozwiązał S. kontrakt z władzami miejskimi Bydgoszczy, ponieważ we wrześniu 1938 objął dyrekcję Teatru Polskiego w Poznaniu (o to stanowisko starał się już w r. 1933). Realizował w Poznaniu sprawdzony wzorzec teatru tradycyjnego, wzbogacając repertuar o sztuki polskich autorów współczesnych, m.in. „Lato w Nohant” Jarosława Iwaszkiewicza (reż. Szyndler) i „Dziewczynę z lasu” Jerzego Szaniawskiego (reż. Korecki). W czasie okupacji niemieckiej wysiedlony do Generalnego Gubernatorstwa, pracował w Myślenicach w fabryce obuwia. Dn. 22 I 1945 wraz z m.in. Juliuszem Osterwą, Karolem Adwentowiczem, Teofilem Trzcińskim, Wilamem Horzycą, Emilem Chaberskim i Jerzym Ronardem Bujańskim wziął udział w pierwszej naradzie poświęconej przyszłości teatrów w powojennym Krakowie. W marcu t.r. wrócił do Poznania, ponownie objął dyrekcję Teatru Polskiego i 27 IV zainaugurował jego powojenną działalność dramatem „Uciekła mi przepióreczka...” Żeromskiego (reż. zespołu). Samodzielnie wyreżyserował tam pięć przedstawień (m.in. „Maturę” L. Fodora, „Wesele” Wyspiańskiego i „Odwiedziny o zmroku” Tadeusza Rittnera). Wystąpił m.in. jako Major w „Damach i huzarach” (reż. Leszek Stępowski), Szambelan Jowialski w „Panu Jowialskim” (reż. Chaberski), Dyrektor Teatru «Małe Zwierciadło» w „Dwóch teatrach” Szaniawskiego (reż. Borowski), Dzieńdzierzyński w „Rozbitkach” (reż. Chaberski), Mac Pherson w „Zagadnieniu rosyjskim” K. Simonowa (reż. Chaberski), a przede wszystkim Horodniczy w „Rewizorze” N. Gogola (reż. Borowski, premiera 20 XII 1946). Dn. 16 IV 1946 partnerował Solskiemu jako Wistowski w „Grubych rybach” Bałuckiego (reż. Solski). W drugim sezonie dyrektorowania skrytykowano działalność S-y, m.in. za nieprzemyślany repertuar, co spowodowało, że jesienią 1947 przeniósł się on do poznańskiego Teatru Nowego; ponownie objął jednak dyrekcję Teatru Polskiego już w styczniu 1948. Jako inspektor Goole w „Pan inspektor przyszedł” J. B. Priestleya (reż. Chaberski, premiera 28 I 1948) brał udział w objeździe teatru po Ziemiach Zachodnich. We wrześniu t.r. ostatecznie ustąpił z dyrekcji Teatru Polskiego.

Od jesieni 1948 grał S. w reżyserowanych przez siebie spektaklach swoje popisowe role; we wrześniu w Teatrze Polskim w Szczecinie Wistowskiego, a zimą 1948/9 w Teatrze Miejskim w Bydgoszczy Wistowskiego i Horodniczego (w programie do tego przedstawienia opublikował artykuł Na marginesie reżyserii „Rewizora”). W r. 1949 w swej ulubionej roli Szambelana Jowialskiego wielokrotnie partnerował Solskiemu: 1 V w Teatrze Nowym w Poznaniu (reż. Solski i Stanisław Płonka-Fiszer), 10 IX w Teatrze im. Jaracza w Olsztynie, 26 IX podczas otwarcia sceny filialnej w Elblągu, a przez następny miesiąc w objeździe obejmującym piętnaście miejscowości Warmii i Mazur. Od jesieni t.r. reżyserował spektakle fredrowskie w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej–Cieszynie i sam występował jako Szambelan Jowialski i Major. Zagrał tam także Profesora Sonnenbrucha w „Niemcach” Leona Kruczkowskiego (reż. Aleksander Gąssowski), a 14 XII 1950 ponownie partnerował Solskiemu jako Wistowski. Na tej scenie wyreżyserował ponadto m.in. „Głupiego Jakuba” Rittnera oraz prapremierę polską „Na spotkanie życia” A. W. Uspienskiego. Od 1 X 1951 występował jako aktor Teatrów Dramatycznych w Poznaniu; zagrał tam m.in. Pustelnika w „Balladynie” Słowackiego (reż. Władysław Woźnik), Majora w „Damach i huzarach” (reż. własna), Jaskrowicza w „Grzechu” Żeromskiego (reż. Bohdan Korzeniewski, Adam Hanuszkiewicz) i Prezydenta von Waltera w „Intrydze i miłości” F. Schillera (reż. Gąssowski). W r. 1955 wyreżyserował tamże „Romantycznych” E. Rostanda. Dn. 5 I 1958 obchodził jubileusz pięćdziesięciolecia pracy scenicznej, występując w roli Szambelana w „Panu Jowialskim” (reż. własna). Ponadto zagrał t.r. Onufrego Kretońskiego w „Oj mężczyźni, mężczyźni” Kazimierza Zalewskiego (reż. Irma Czaykowska). W listopadzie 1959 w Teatrze Popularnym w Grudziądzu wystąpił gościnnie jako Profesor Sonnenbruch (reż. Gąssowski) oraz wyreżyserował „Śluby panieńskie” Fredry.

W r. 1960 odszedł S. z poznańskich Teatrów Dramatycznych i przeszedł na emeryturę; zamieszkał w Puszczykowie pod Poznaniem, gdzie opiekował się ociemniałą żoną. T.r. w tomie „Poznańskie wspominki” (P.) ukazał się szkic S-y Ździebko o teatrze. S. występował w tym czasie w epizodycznych rolach filmowych: t.r. jako staruszek w „Ludziach z pociągu” (reż. Kazimierz Kutz), a w r. 1964 jako staruszek w kinie w „Późnym popołudniu” (reż. Aleksander Ścibor-Rylski). W r. 1962 grał w Teatrze im. Fredry w Gnieźnie, w r.n. w Teatrze Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu, a na zakończenie kariery w r. 1964 wystąpił raz jeszcze w Teatrze Polskim w Poznaniu jako Wistowski w reżyserowanych przez siebie „Grubych rybach”.

S. był jednym z ostatnich prowincjonalnych dyrektorów teatralnych w przedwojennym stylu, umiejących w każdych warunkach scalić zespół z aktorów różnej proweniencji artystycznej i sprawnie operować eklektycznym repertuarem, złożonym zarówno ze sztuk popularnych, jak i ambitnych. Obdarzony «zamaszystym talentem», czuł się zawsze najlepiej «w starym repertuarze, gdzie można grać dosadnie, z przyciśnięciem ekspresji do muru» (Grzymała-Siedlecki); «aktorem był [...] dobrym, mimo że „szadził”, mówił „szam”, „szynu” itd.» (J. Rakowiecki). Reżyserował często, jednak wg Rakowieckiego «bardzo źle, mimo że robił tylko te przedstawienia, które gdzieś przed tym wypatrzył i obejrzał, a wracając pociągiem nanosił na egzemplarz całą inscenizację „na gorąco”» (Rakowiecki). Zmarł 21 IX 1968 w Puszczykowie, został pochowany na tamtejszym cmentarzu. Był odznaczony dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi (1938 i 1947) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1958).

Żoną S-y od 30 III 1919 była Helena Ewa Czechowska (1891–1972), aktorka występująca od r. 1906 kolejno w Krakowie, Łodzi, Wilnie, a od r. 1916 w Teatrze Polskim w Poznaniu; po ślubie towarzyszyła S-ie w jego drodze artystycznej. Małżeństwo było bezdzietne.

 

Almanach sceny polskiej 1968/9, W. 1970; toż za l. 1974/5, W. 1976; Bydgoski leksykon teatralny, Bydgoszcz 2000; Bydgoski słownik biograficzny, Bydgoszcz 1995 II; Łoza, Czy wiesz, kto to jest?; Słown. Teatru Pol., II (bibliogr., ikonogr.); Węgrzyniak R., Encyklopedia „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, Kr. 2001; – Balicki S. W., Teatr Krakowski, „Odrodzenie” 1945 nr 14; Ciesielski W. J., 50 lat pracy scenicznej W. Stomy, „Panorama Północy” 1959 nr 44; Ciesielski Z., Teatr polski w Wolnym Mieście Gdańsku 1920–1939, Gd. 1969; Danowicz B., Padrone Stoma, „Proscenium” [pismo Teatru Pol. w P.] 1964 (styczeń–luty); Dąbrowski B., Na deskach świat oznaczających, Kr. 1977 I; Formanowicz J., Historia Teatru Miejskiego w Bydgoszczy w latach 1920–1939, W. 1978; Guderian-Czaplińska E., Album teatralne, P. 2003 s. 55–7; taż, Teatralna Arkadia, P. 2004 (fot.); Hebanowski S., Teatry poznańskie w latach 1945–59, „Kron. M. Poznania” 1962 nr 4; Kalemba-Kasprzak E., Teatr Polski po 1945 roku – dyrekcje, sezony, wydarzenia, w: Twierdza i teatr, Red. K. Kurek, P. 2000 s. 33–5 (fot.); Misiorny M., Teatry dramatyczne Ziem Zachodnich 1945–1960, P. 1960; Nowak T. H., Z Teatru Polskiego, „Głos Wpol.” 1945 nr 291; Prusiński T., Jest teatr w Olsztynie, Olsztyn 2005 (fot.); Rakowiecki J., Epizod poznański, „Pam. Teatr.” 1991 z. 3–4; Ratajczak D., Teatr Artystyczny Bolesława Leśmiana, Wr. 1979; Słonimski A., Gwałt na Melpomenie, W. 1959; Szczublewski J., Żywot Osterwy, W. 1973; tenże, Władysław Stoma jako aktor, „Proscenium” [pismo Teatru Pol. w P.] 1968 (grudzień); Teatr Polski w Bydgoszczy, w: Almanach sceny bydgoskiej, Bydgoszcz 1990 s. 31–8 (fot., repertuary); Troczyński K., Pisma teatralne, Kr. 2000; Turwid M., U arcykapłana bydgoskiej Melpomeny, „Kur. Pozn.” 1934 nr 383; – Grzymała-Siedlecki A., Świat aktorski moich czasów, W. 1957; Raszewski Z., Pamiętnik gapia, Bydgoszcz 1994 s. 365; – „Dzien. Pozn.” 1938 nr 83; „Kultura” 1938 nr 42; – Wspomnienia pośmiertne: „Ilustr. Kur. Pol.” (Bydgoszcz) 1968 nr 306 (M. Turwid), „Kron. M. Poznania” 1969 nr 3 (S. Hebanowski, fot.), „Teatr” 1969 nr 3 (S. Gąssowski); – Arch. Teatru Pol. w P.: Ankieta personalna i życiorys S-y, dok. admin.; B. Raczyńskich: rkp. T–D1–D33 (afisze i programy teatr. oraz fot. z przedstawień z l. 1945–53).

                                                                                                                                                                      Ewa Guderian-Czaplińska

 

 
 

Powiązane zdjęcia

   
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.