Rycina z publikacji: "Królowie i książęta: rysunki Jana Matejki"