"Tygodnik Ilustrowany" z 1864 roku , nr 239 s. 149 z artykułem i portretem Maurycego Augusta Beniowskiego, wykonanym przez Aleksandra Regulskiego według wzoru Jamesa Heatha.