Obok profesorów widoczni także gen. Włodzimierz Zagórski (7 z prawej) i kierownik ministerstwa wyznań religijnych i oświcenia publicznego Jan Zawidzki.