Audycja Polskiego Radia z 11.10.1987. Historyczna szansa - trzęsieniem ziemi nazwał Jerzy Urban zapowiadane rozstrzygnięcia II etapu reformy gospodarczej, przebudowy centrum administracji państwowej. Projekty zmian omawiane były przez Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (fragm. przemówienia Wojciecha Jaruzelskiego).

Autorzy audycji: Marek Lipiński, Antoni Szybis; realizator Janusz Grządziela; współtwórca Mirosława Janeta; uczestnik I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wojciech Jaruzelski.