Audycja Polskiego Radia z 1997 roku. Renata Gorczyńska zaznacza, że Wileńszczyzna miała dużo dłuższy kontakt z Rosjanami niż Kongresówka. Ojciec Miłosza został zaciągnięty do armii carskiej podczas pierwszej wojny światowej. W Abecadle Miłosz przypomina o tym, jak wyglądał wpływ Rosji na edukację i strukturę społeczną kraju, opisuje też coraz dalej posuwającą się rusyfikację. Swoją drogą poeta dogłębnie zajmował się twórczością Dostojewskiego. W audycji usłyszeć można fragmenty Abecadła czytane przez Tomasza Marzeckiego, w których Miłosz analizuje i interpretuje poszczególne dzieła wielkiego rosyjskiego pisarza.  Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.