Rozmowa redaktora Andrzeja Sowy z doktorem Januszem Osicą, historykiem oraz Wojciechem Giełżyńskim, dziennikarzem na temat przyjazdu Bogusława Miedzińskiego, wysłannika rządu lubelskiego, do Józefa Piłsudskiego 11 listopada 1918 roku. Omówione tematy:
- przyjazd Józefa Piłsudskiego 10 listopada 1918 roku do Warszawy
- utworzenie rządu w Lublinie oraz przyjazd delegacji rządu do Warszawy
- trudna rozmowa Józefa Piłsudskiego z Bogusławem Miedzińskim
- poglądy lewicowe w Polsce w 1918 roku
- działalność Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu
- działalność Rady Regencyjnej
- idee monarchistyczne wśród Rady Regencyjnej
- sytuacja w Warszawie w dniu 11 listopada 1918 roku
- obecność garnizonu niemieckiego w Warszawie w listopadzie 1918 roku.
Audycja z 11.11.1995 roku.