Wypowiedź historyk Jolanty Choińskiej-Miki na temat Akademii Wileńskiej - państwowego uniwersytetu w Wilnie, przekształconego w roku 1579 przez króla Stefana Batorego z Kolegium Jezuitów. Poruszane wątki: działalność Kolegium Jezuitów w Wilnie, przekształcenie w Akademię, pierwszy rektor Piotr Skarga i jego władza, wyznaniowy charakter uczelni, kontakty uczelni z Europą Zachodnią, traktat „Logika” Marcina Śmigleckiego, jednolity program nauczania ratio studiorum.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Uczestnik Joanna Choińska-Mika - historyk. Lektorzy: Andrzej Krusiewicz, Krzysztof Dumała, prowadzący Wojciech Dmochowski. Przygotowanie programu: Wojciech Dmochowski, Andrzej Sowa. Autorzy pierwowzoru: Paweł Jasienica, Jerzy Besala.