Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Trzeci odcinek audycji Aleksander Małachowski poświęca wspomnieniom z 1944 roku, kiedy trafił na zsyłkę do Związku Radzieckiego. W czasie okupacji Małachowski należał do Armii Krajowej – działał głównie jako kurier, ale brał także udział w akcji „Burza”. W czasie jednego z wyjazdów kurierskich został zatrzymany i osadzony w Tarnobrzegu, a potem w Rzeszowie. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.