Spotkanie z poetą Aleksandrem Rymkiewiczem (1913-1983). Zawiera:
1. Rozmowę z twórcą:
- przygotowywany do wydania tom poezji poświęconej drzewom polskim
- wybór drzew do opisania
- brak wierszy tematycznych w polskiej poezji
- charakterystyka „Wariacji na temat olch”
- natura a sztuka
- miasto przeciwstawiane przyrodzie
- bycie członkiem wileńskich Żagar
- pojęcie awangardyzmu
- krytyka kultury i sztuki
- jednorodność biografii człowieka i drzewa
2.  fragmenty poematu „Wariacje na temat olch” w interpretacji Michała Pawlickiego i autora.