Audycja Polskiego Radia z 24.10.1975, poświęcona życiu i twórczości polskiej rzeźbiarki Aliny Szapocznikow (1926-1973). Wprowadzenie: - Wypowiedź o życiu rodziny Szapocznikow w getcie, optymizm pierwszych prac. - Zapowiedź [Matynia]
1. Rozmowa z grafikiem Romanem Cieślewiczem, mężem Aliny Szapocznikow. Poruszane tematy:- odcięcie się Aliny od pobytu w ob ozie w Buchenwaldzie i Auschwitz; - okoliczności poznania się w Paryżu; - praca nad rzeźbą głowy króla; - rzeźba „Macierzyństwo”; - pracownia Aliny Szapocznikow; - wyjazd do Polski; - rzeźba „Pierwsza miłość”, przygotowana na Festiwal Warszawski 1955 - pierwsza rzeźba zdeformowana w Polsce.
2. Wypowiedź dziennikarza Krzysztofa Teodora Toeplitza. Poruszane tematy: - miejsce plastyki w powojennym okresie; - otwarty charakter działań osób zaangażowanych w plastykę; - otoczenie artystyczne Szapocznikow; - zainteresowania Aliny Szapocznikow literaturą, żywiołowy charakter jej twórczości; - cykl rzeźb dziewczyn; - wystawa Arsenał z 1955 roku.
3. Wspomnienia malarki Teresy Pągowskiej. Poruszane tematy: - uroda i żywość Aliny Szapocznikow; - spotkanie na Biennale w Wenecji w 1962 roku; - ważne znaczenie nazw w dziełach Szapocznikow; - oglądanie mozaik w Rawennie.
4. Wypowiedź kompozytora, dyrygenta Andrzeja Kurylewicza. Poruszane tematy: - zamiłowanie Szapocznikow muzyką; - wystawa jej rzeźb w Zachęcie.
5. Wypowiedź piosenkarki jazzowej Wandy Warskiej. Poruszane tematy: - spotkania z Aliną Szapocznikow; - żal z powodu wyjazdu rzeźbiarki z kraju.
6. Wypowiedź architekta, plastyka Andrzeja Zahorskiego. Poruszane tematy: - rok 1968 w kulturze; - poszukiwania twórcze Szapocznikow; - rzeźby z okresu choroby; - osobisty charakter twórczości; - akt Piotra z gliny; - ostatnie niedokończone dzieło Szapocznikow.
7. Wspomnienia syna Aliny Szapocznikow Piotra Stanisławskiego, na temat: - warsztatów pracy Szapocznikow, - ważnego znaczenia dialogu z widzem.

Współtwórca - Joanna Zadrowska; autor audycji, prowadzenie - Andrzej Matynia