Audycja Polskiego Radia z 1997 roku. Historyk literatury, profesor Andrzej Gronczewski, próbuje usytuować dzieło Bobkowskiego na tle innych arcydzieł polskiej diarystyki, zestawiając Szkice piórkiem m.in. z Dziennikami Marii Dąbrowskiej czy Pamiętnikiem Stanisława Brzozowskiego. Badacz podkreśla przy tym niespotykaną harmonię i wyrazistą architektonikę dziennika Bobkowskiego, a także jego jasność i swoisty optymizm, który paradoksalnie emanuje z dzieła opisującego rozpad XX-wiecznej Europy i zagładę jej fundamentalnych wartości. Fragmenty Szkiców piórkiem czyta Tomasz Marzecki. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.