Audycja Polskiego Radia z 2002 roku. Ostatni odcinek wspomnień Andrzej Drawicz poświęca najważniejszemu dla niego, poza ludźmi i książkami, regionowi Warmii i Mazur, gdzie okresowo mieszkał i które to okolice regularnie odwiedzał w ramach letnich urlopów, chcąc skryć się przed cywilizacją i zaznać spokoju. Chwali je za wybitne walory przyrodnicze i architektoniczne, zauważając umiarkowanie i porządek w tamtejszej przestrzeni. Wspomina również trudną przeszłość regionu, naznaczoną intensywnymi działaniami wojennymi i niesprawiedliwymi represjami, które dotykały Mazurów. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.