Audycja Polskiego Radia z 1998 roku. Czwarty odcinek cyklu poświęconego Bronisławie Ostrowskiej rozpoczyna się – czytanym przez Hannę Marię Gizę – fragmentem wspomnień jej córki, Haliny Ostrowskiej-Grabskiej, zatytułowanych Bric à brac 1848-1939. Potem wypowiada się Jadwiga Zacharska, która za „szczególnie istotny dla rozwoju poezji i osobowości Ostrowskiej” uznaje okres I wojny światowej. Audycję kończy głośna lektura wierszy O skwitnijcie czarne krzyże cmentarne… oraz Co wy wiecie… (czyta Małgorzata Matuszewska). Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.