Audycja Polskiego Radia z 1998 roku. Audycję otwiera fragment Bric à brac 1848-1939 – prozy autorstwa Haliny Ostrowskiej-Grabskiej, córki Bronisławy Ostrowskiej, który łączy poetykę wspomnieniową z namysłem nad ludowymi inspiracjami w twórczości poetki, który czyta Hanna Maria Giza. Audycja zawiera także fragment Baśni o trzech siostrach Bronisławy Ostrowskiej w głośnej lekturze Aleksandry Koncewicz. Dalej wypowiada się Jadwiga Zacharska, historyczka literatury, która wskazuje na nuty pesymizmu i tragizmu obecne zwłaszcza w późnej, powojennej twórczości Ostrowskiej. Poetkę wspomina też w tym odcinku audycji jej córka, Halina Ostrowska-Grabska, tłumaczka i pisarka. Program kończy wiersz Gdyby nie to, że jest roześmianą dziewczyną…, czytany przez Hannę Marię Gizę. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.