Audycja Polskiego Radia z 1996 roku, opublikowana na stronie Ninatek.pl. 

W pierwszym odcinku audycji historyczka literatury, profesor Jadwiga Zacharska, mówi o tym,  jaki wizerunek kobiety funkcjonował na przełomie XIX/XX wieku. XIX-wieczna literatura określała kobiety mianem „aniołów” i „demonów”. Eliza Orzeszkowa twierdziła, że takie ujęcie godziło w kobiece człowieczeństwo. Posłuchać możemy w audycji fragmentu tekstu Cypriana Kamila Norwida Emancypacja kobiet, w którym autor zachwala sylwetkę, psychikę oraz naturę kobiety, stwierdzając, że emancypacja nie nastąpi za sprawą przejęcia przez kobiety cech męskich, ale raczej przez powszechne uznanie dla cech kobiecych. Jadwiga Zacharska przywołuje postulaty Johna Stuarta Milla, który domagał się dopuszczenia kobiet do zadań, które wykonują mężczyźni i sprawdzenia w sposób empiryczny, czy rzeczywiście się do nich nie nadają. W audycji posłuchać można także fragmentów utworu Henryka Sienkiewicza Bez dogmatu. Noblista negatywnie wypowiada się tam o pewnych cechach Polek... Fragmenty przytaczanych tekstów czyta Krzysztof Kołbasiuk.

Finezje literackie to cykl audycji Polskiego Radia, poświęcony znanym przedstawicielom świata literatury oraz zjawiskom literackim. W poszczególnych odcinkach poznajemy znanych twórców,  słuchając fragmentów utworów, niekiedy w ich własnym wykonaniu, oraz przez wypowiedzi bliskich im osób, komentarze krytyków i historyków. Niniejszy cykl poświęcony został sylwetkom kobiet w literaturze XIX wieku.