Audycja Polskiego Radia z 1996 roku, opublikowana na stronie Ninateka.pl. 

W ostatnim odcinku cyklu historyczka literatury, profesor Jadwiga Zacharska, porusza temat ideału kobiety w utworach Sienkiewicza. Dostrzega tu podobieństwa z ideałem Polki u Elizy Orzeszkowej: oboje twórców gloryfikuje Polkę niezależną, trzymającą się niezłomnie raz obranego celu, potrafiącą w każdej sytuacji zachować kobiecą godność. Profesor Zacharska mówi również o XIX-wiecznych walkach emancypacyjnych, które zakończyły się – jak uważa – kompromisem: dopiero w wieku XX kobietom udało się zdobyć pełnię praw obywatelskich, których ta gorąco domagały się ich poprzedniczki – emancypantki i sufrażystki. Profesor Jacek Szmatka, socjolog i psycholog społeczny, mówi o istocie emancypacji. W audycji pojawia się fragment relacji paryskiego korespondenta gazety Korrespondent Kraiowy y Zagraniczny z 2 listopada 1793 roku, w której pojawia się temat działalności „rewolucyjnych kobiet” – pierwszych emancypantek. Fragment Rodziny Połanieckich Henryka Sienkiewicza czyta Andrzej Szczepkowski.