Audycja Polskiego Radia z 1996 roku. W kolejnej części  audycji poetka Anna Kamieńska, w nagraniu archiwalnym z 1981 roku, zastanawia się nad definicją poezji. Okazuje się ona dla niej powrotem do źródła, do rzeczy pierwszych, wbrew czasowi, który nas niesie. Poetka zdradza też, gdzie znajduje się jej zdaniem klucz do poezji każdego twórcy. Opowiada też m.in. o swoim pobycie w Lublinie i pierwszym wieczorze poetyckim jej grupy przyjaciół. Wiersze młodych twórców spotkały się wówczas z wyraźną krytyką Mieczysława Jastruna, który zarzucał im, że w tej poezji nie odnalazła swojego odbicia groza wojny. Anna Kamieńska czyta w audycji swoje wiersze: Lampa i Domy dzieciństwa. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.