Audycja Polskiego Radia z 1996 roku. Ostatnia część cyklu zawiera rozmowę profesora Andrzeja Gronczewskiego z Anną Kamieńską na temat utworu Narodziny wiersza. Jest mowa o pracy poetyckiej i związanym z nią, niemal fizycznym trudzie (nagranie archiwalne z 1973 roku). Poeta Bohdan Urbankowski powie natomiast o twórczości Kamieńskiej jako o poezji powrotu do autentyzmu, powrotu do siebie, a także o stworzeniu przez  nią – w tomiku Drugie szczęście Hioba – nowego wzorca etycznego. Narodziny wiersza Anny Kamieńskiej czyta w audycji Zofia Kucówna, a jej Lament – Ryszarda Hanin. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.