Wiersz w interpretacji Grzegorza Damięckiego:
-Odjazd z Rzymu, Antoni Edward Odyniec.
Audycja z 04.06.2001 roku.