Audycja Polskiego Radia z 1995 roku. W trzecim odcinku audycji prof. Jadwiga Sawicka mówi o politycznym wymiarze felietonów Antoniego Słonimskiego z lat 30. Pisarz wykpiwał wówczas mocarstwowe tendencje w polskiej polityce, a zwłaszcza tęskne spoglądanie w stronę zamorskich kolonii, posiadanych przez kraje Zachodu. Poświęcił temu zagadnieniu jeden ze swoich najbardziej znanych felietonów z cyklu Kroniki tygodniowe.  Fragment Kronik londyńskich Antoniego Słonimskiego czyta w audycji Bronisław Pawlik, a wspomnianego wyżej tekstu o polskich zapędach kolonialnych – Krzysztof  Świętochowski. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.