Wypowiedź historyk Jolanty Choińskiej-Miki na temat Artykułów Henrykowskich- polskich aktach prawnych spisanych na sejmie elekcyjnym 1573 roku, którego głównym zadaniem było wybranie monarchy. Poruszane wątki: śmierć króla Zygmunta II Augusta w 1572 roku i nowe wyzwania dla szlachty w okresie bezkrólewia, idea sformułowania ram prawnych w dziedzinie wyboru króla, ocena Artykułów Henrykowskich przez historyków, zasady funkcjonowania państwa, ustalone w Artykułach, artykuł o wypowiedzeniu posłuszeństwa królowi.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Uczestnik Joanna Choińska-Mika, lektorzy: Krzysztof Dumała, Andrzej Krusiewicz. Przygotowanie programu Andrzej Sowa, Wojciech Dmochowski