Rozmowa Sławomira Szofa z historykiem wojskowości, profesorem pułkownikiem Tadeuszem Paneckim. Poruszane tematy: rys biograficzny, pochodzenie, tradycje wojskowe w rodzinie, wstąpienie do Związku Walki Czynnej, okres legionów, wojna na wschodzie, objęcie funkcji inspektora armii w Wilnie, poparcie dla Józefa Piłsudskiego w czasie Przewrotu Majowego, rywalizacja z Kazimierzem Sosnkowskim o schedę po marszałku, objęcie funkcji Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych w 1935 roku i marszałka Polski rok później, inspiracja do powstania Obozu Zjednoczenia Narodowego, plan wojny z Niemcami we wrześniu 1939 roku, ewakuacja z Warszawy do Brześcia, koncepcja przedmościa rumuńskiego, wyjazd z Polski, powrót do Warszawy, śmierć 2 grudnia 1941 roku. Audycja ilustrowana czytanymi przez lektora fragmentami wypowiedzi Józefa Piłsudskiego i Stefana Grota-Roweckiego o E. Rydzu-Śmigłym oraz nagraniami archiwalnymi z września 1939 roku.

Audycja Polskiego Radia z 1996 roku.