Dyskusja Aleksandra Wiktora Piotrowskiego i historyka literatury Stefan Treugutta, na temat książek „Białe kwiaty” i „Czarne kwiaty” Cypriana Kamila Norwida. Audycja zawiera dyskusję na temat: - znajomości twórczości; - wszechstronności zainteresowań;  - twórczości prozatorskiej;  - problemów z klasyfikacją omawianych książek; - charakterystyki „Czarnych kwiatów”; - zapisów spotkań z wybitnymi ludźmi; - wielowarstwowości; - waloru dokumentu historycznego;  - charakterystyki „Białych kwiatów”;  - koncepcji istotnego dramatyzmu;  - teorii dotyczącej prozy;  - nowego typu wrażliwości artystycznej.

Audycja Aleksandra Wiktora Piotrowskiego z 1986 roku. Uczestnik Stefan Treugutt - historyk literatury, prowadzenie Aleksander Wiktor Piotrowski.