Wypowiedź historyk Jolanty Choińskiej-Miki na temat bitwy roku pod Beresteczkiem na Wołyniu między wojskami polskimi pod dowództwem króla Jana Kazimierza a siłami tatarsko-kozackimi, która odbyła się 1651 roku w trakcie powstania Bohdana Chmielnickiego. Poruszane wątki: oszacowanie sił obu wojsk, dramatyczny przebieg bitwy, zastosowanie „szwedzkiego szyku” przez wojska polskie, rozbicie wojsk tatarskich, ostatni opór sił kozackich na bagnach rzeki Płaszówki, znaczenie zwycięstwa pod Beresteczkiem i zawarcie Ugody Białocerkiewskiej.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Uczestnik Joanna Choińska-Mika - historyk. Lektorzy: Andrzej Krusiewicz, Wiesław Jaworski. Prowadzący Wojciech Dmochowski, przygotowanie programu: Andrzej Sowa, Wojciech Dmochowski. Autor pierwowzoru Leszek Podhorodecki.