Audycja biograficzna. Postać zamordowanego w Oświęcimiu działacza socjalistycznego Stanisława Duboisa (1901-1942). Zawiera:  1. Wspomnienia: a) Stanisława Leśniewskiego: - udział ze S. Duboisa w Powstaniach Śląskich  - sytuacja po zabójstwie prezydenta Gabriela Narutowicza  - założenie Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i oddziału organizacji młodzieżowej  - wybory parlamentarne w 1928 roku - zdobycie mandantów poselskiego w wyborach po Przewrocie Majowym  - możliwość zwolnienia z więzienia  b) sióstr Marii Karkowskiej i Zofii Czajkowskiej: - relacje z sympatyzującym z endecją ojcem   - osadzenie w więzieniu na Rakowieckiej  c) przedwojennego działacza harcerskiego Romana Olszyny: - rola czerwonego harcerstwa  - relacje z młodzieżą  - komunikacja z osadzonym więzieniu S. Dubois  d) żony Kazimiery Dubois: - praca w redakcji „Robotnika”  - poznane S. Duboisa - nocowanie bezdomnych we własnym mieszkaniu  - aresztowanie z 9 na 10 września 1930 roku, poronienie  - osadzenie w więzieniu na Rakowieckiej  - możliwość zwolnienia z więzienia  2. Inscenizacje:  - obrady sejmowe - proces brzeski.  

Audycja Janiny Jankowskiej z 1978 roku.  Uczestnicy programu: Olszyna Roman - działacz harcerski,  Leśniewski Stanisław - brat Stanisława Dubois,  Karkowska Maria - siostra Stanisława Dubois,  Dubois Kazimiera - żona Stanisława Dubois,  Czajkowska Zofia - działacz socjalistyczny.