Marek Sadzewicz wspomina swój pobyt w obozie jeńców wojennych (Oflag II B Arnswalde), w którym spędził 5 lat. Wątki:
- warunki panujące w obozie
- mentalność strażników i więzionych wojskowych
- pisma, które redagował w obozie
- spotkanie z polskim jeńcem i konspiracyjne wykłady o sytuacji w Polsce
- wiadomość o przygotowaniach do V2, którą za pomocą grypsu przekazał do Polski
- sposoby Niemców na zapobieganie ucieczkom z Oflagu
- przesłuchania związane z jego działalnością w obozie.
Audycja z 16.11.1974 roku.