Audycja Polskiego Radia z 02.03.1986. Dyskusja Aleksandra Wiktora Piotrowskiego i historyka literatury Stefan Treugutta na temat „Chłopów” Władysława Reymonta:
- okoliczności pracy nad książką,
- doświadczenie pracy na kolei we wsi Lipce,
- przyznanie powieści nagrody Nobla,
- nowatorstwo tematyki wiejskiej,
- porównanie z „Panem Tadeuszem” Adama Mickiewicza,
- inne epopeje powstałe w tamtym okresie,
- reporterski charakter „Chłopów”,
- bajkowość opisów mazowieckiej przyrody,
- obecny odbiór „Chłopów”, przemiany społeczne.

Autor audycji, prowadzenie - Aleksander Wiktor Piotrowski; historyk literatury - Stefan Treugutt.