Audycja historyczna poświęcona przyjęciu przez Polskę chrztu w 966 roku. Zawiera: 1. wypowiedź historyka Grzegorza Myśliwskiego [13.14-15.27]: - decyzja Mieszka I o przyjęciu chrześcijaństwa; - chrześcijaństwo łacińskie a nie bizantyjskie; - małżeństwo z czeską Dobrawą i sojusz z Czechami; - przyjęcie chrztu przez Mieszka wraz z całym jego dworem. 2. Fragmenty tekstów: - Kronika polska, Gall Anonim, przekład Roman Grodecki [Krusiewicz, na tle śpiewu kościelnego, 10.57-11.54] Mieszko, objąwszy księstwo...na łono Matki Kościoła; - Kronika Thietmara, Thietmar z Merseburga, przekład Marian Zygmunt Jedlicki [Dumała, na tle śpiewu kościelnego, 12.01-13.06] Kiedy po zawarciu wspomnianego małżeństwa ..grzechu pierworodnego. Audycja ilustrowana fragmentami utworów muzycznych i efektami dźwiękowymi. Sygnał cyklu [Andrzej Krusiewicz] na początku i końcu nagrania. Tytuł nagrany [Wojciech Dmochowski]. Brak danych o wykorzystanych utworach muzycznych, ich autorach i wykonawcach.

Uczestnik Grzegorz Myśliwski. Lektorzy: Krzysztof Dumała, Andrzej Krusiewicz, prowadzący Wojciech Dmochowski.