Audycja Polskiego Radia z 19.02.1984, poświęcona twórczości literackiej Witolda Gombrowicza. Z krytykiem literackim Stanisławem Gębalą rozmawia Maciej Michał Szczawiński. Poruszane tematy: - odbiór Gombrowicza w Polsce; - "czas Gombrowicza"; - Gombrowicz jako niszczyciel wartości; - intelektualna przygoda z Gombrowiczem; - nieprzemijające wartości w twórczości Gombrowicza; - postawa gombrowiczowska a nasz narodowy charakter; - obecność Gombrowicza w prozie polskiej; - wpływ Gombrowicza na Sławomira Mrożka, Tadeusza Różewicza; - działalność krytyczno-literacka w Polsce inspirowana Gombrowiczem; - dialog Artura Sandauera z Gombrowiczem, ocena jego pisarstwa w esejach Sandauera; - postawa Gombrowicza wobec literatury, polskości; - sposoby popularyzacji dzieł Gombrowicza przez polską krytykę literacką.
Audycja zawiera fragmenty opracowań literackich, prozy i recenzji: - Wśród szyderców i gdzie indziej, fragment, Stanisław Gębala;  - Małe listy, fragment, Sławomir Mrożek; - Dziennik: 1953-1958, fragment, Witold Gombrowicz; - Fragment recenzji książki, Nowe książki, zeszyt 1-4, 1982.

Autor audycji, prowadzenie - Maciej Szczawiński; uczestnik, krytyk literacki - Stanisław Gębala.