Fragment „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska w interpretacji Mieczysława Pawlikowskiego:  Rok 1680 - historia oswojonej wydry Paska, która została podarowana królowi Janowi III Sobieskiemu   Sł. pocz. „Przysłał do mnie król Jejmość pana Straszewskiego, sługę swego, z listami prosząc o darowanie wydry… Sł. końc. „…tak ci i mnie zbawili tak kochanego zwierzęcia, i sami się nie nacieszyli, jeszcze sobie turbacyjej przyczynili”.

Audycja Polskiego Radia z 1968 roku. Autor tekstu Jan Chryzostom Pasek, uczestnik Mieczysław Pawlikowski - aktor.