Wypowiedź historyka Jarosława Czubatego na temat okoliczności, które doprowadziły do detronizacji Mikołaja I Romanowa 25 stycznia 1831 roku. Poruszane wątki: różnice w poglądach posłów wobec planu detronizacji Mikołaja I, przyczyny detronizacji Romanowów w Królestwie Polskim, przebieg posiedzenia Sejmu, manifestacja w Warszawie zorganizowana przez Towarzystwo Patriotyczne jako próba wpłynięcia na decyzję posłów, uchwalenie aktu detronizacji, ocena decyzji posłów.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Uczestnik Jarosław Czubaty - historyk. Lektorzy: Krzysztof Dumała, Andrzej Krusiewicz, prowadzący Wojciech Dmochowski. Przygotowanie programu Andrzej Sowa, Wojciech Dmochowski. Autorzy pierwowzoru: Maurycy Mochnacki, Juliusz Słowacki, Władysław Ostrowski, Tymoteusz Lipiński.