Audycja Anny Chmielewskiej i Marii Flisowskiej z 1980 roku. 

Audycja poświęcona poglądom politycznym Cypriana Kamila Norwida (1821-1883). Zawiera: 1. Dyskusję z udziałem Wojciecha Karpińskiego i Marcina Króla  [0.00-14.14]: - ogólna charakterystyka poglądów politycznych na tle innych polskich myślicieli połowy XIX wieku; - bycie myślicielem arystokratycznym; - konserwatywność suwerenności; - wartości narodowe a uniwersalne; - opinia na temat relacji z władzami zaborczymi; - ortodoksja katolicka a otwartość. 2. Teksty: - Fraszka I [14.14-15.10] Jeśli ma Polska pójść...koniec rozmowy; - Rzecz o wolności słowa [15.10-18.45] Panie i Panowie...interes pospolitej rzeczy; - Równość, wolność, braterstwo [18.55-20.35] W twoje chóry...kto naród ocali; - Rzeczpospolita [20.35-24.08] Co u zwierząt...zabłyśnie w miłości; - Vade-mecum [24.24-28.42] Klaskaniem mając obrzękłe prawice...bo mnie nie będzie.

Uczestnicy audycji: Marcin Król - filozof i historyk idei, wykładowca akademicki, publicysta i Wojciech Karpiński - historyk sztuki, historyk idei, krytyk literacki, tłumacz. Autor tekstu Cyprian Kamil Norwid, realizator Andrzej Złomski, reżyser Jan Zelnik, Uczestnicy, aktorzy:  Stanisław Zaczyk, Wacław Szklarski, Józef Duriasz.