W serii audycji poświęconych młody poetom okresu wojny i okupacji profesor Andrzej Gronczewski opowiada o dylematach moralnych stojących przed pokoleniem poetów dorastających w okresie II wojny światowej, o postawie solidarności i braterstwa wobec codziennej grozy. W odcinku przywoływany jest fragment Promethidiona Cypriana Kamila Norwida oraz wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: SpojrzenieWiatrWiersz o cierpieniu i Obozy.

Audycja Polskiego Radia z 1997 roku, opublikowana na portalu Ninateka.pl.