Kolejny odcinek z cyklu Do potomnego poświęcony został nietypowemu na tle innych kultur zjawisku polskiej solidarności oraz postaw poetów, których młodość przypadła na czas wojny. Według profesora Andrzeja Gronczewskiego pokolenie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego cechowała rezygnacja z indywidualizmu na rzecz wspólnoty oraz niezwykła intensywność życia.  Odcinek, podobnie jak pozostałe, rozpoczyna fragment Promethidiona Cypriana Kamila Norwida, czytany jest w nim również fragment dziennika poety, dramaturga i publicysty Andrzeja Trzebińskiego oraz fragment jego listu do zmarłego w 1943 roku przyjaciela Wacława Bojarskiego.

Audycja Polskiego Radia z 1997 roku opublikowana na portalu Ninateka.pl.