Wypowiedź historyka Grzegorza Myśliwskiego na temat relacji polsko-krzyżackich w pierwszej połowie XIV wieku. Poruszane wątki: skutki przybycia Zakonu Krzyżackiego na ziemie polskie i pogranicza polskiego, skarga Władysława Łokietka na działania Krzyżaków, pierwszy proces polsko-krzyżacki w Inowrocławiu w 1320 roku, kolejne wojny Łokietka z Krzyżakami, polityka Kazimierza Wielkiego wobec Krzyżaków, drugi proces polsko-krzyżacki w Warszawie, skutki tych procesów dla wzrostu świadomości narodowej Polaków.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Uczestnik Grzegorz Myśliwski - historyk. Lektorzy: Krzysztof Dumała, Andrzej Krusiewicz, prowadzący Wojciech Dmochowski. Przygotowanie: Wojciech Dmochowski, Andrzej Sowa. Autorzy pierwowzoru: Stanisław Zachorowski, Jerzy Wyrozumski, Roman Grodecki, Jan Konstanty Dąbrowski, Paweł Jasienica.