Audycja Polskiego Radia z 1996 roku, opublikowana na stronie Ninateka.pl. 

W piątym i ostatnim odcinku cyklu mowa jest między innymi o przewartościowaniu tradycji szlacheckiej, z jakim mamy do czynienia w twórczości Witolda Gombrowicza. Historyczka literatury, Ewa Ihnatowicz, analizując Ferdydurke zaznacza, że zawarty w tej powieści obraz dworu ziemiańskiego jest karykaturą i że tradycję szlachecką przedstawia Gombrowicz jako papierową, a tożsamość narodową jako pozorną. Ihnatowicz omawia również powieści Zofii Żurakowskiej: Skarby (1925) oraz Pożegnanie domu (1927). Zasadniczym kontekstem jest dla nich rzeczywistość po I wojnie światowej, kiedy dużo ziemiańskich dworów pozostało poza granicami odzyskanej Polski. Żurakowska zdaniem Ihnatowicz pokazuje sytuację, w której domowość oddzieliła się od polskości. Czytane przez Krzysztofa Kumora fragmenty zbiorowej pracy Dziedzictwo – ziemianie polscy pod redakcją profesora Tadeusza Chrzanowskiego dotyczą architektury dworów: willi i ogrodu.