Wypowiedź historyka Janusza Osicy na temat dwukrotnej laureatki nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie. Poruszane wątki: przyznanie pierwszej nagrody Nobla w grudniu 1903 roku działającemu w Paryżu Piotrowi Curie i jego żonie Marii Skłodowskiej-Curie, odkrycie polonu i radu w 1898 roku, utrzymywanie związków z Polską, przyznanie drugiej nagrody Nobla w 1911 roku, udział w założeniu Instytutu Radowego w Warszawie w 1932 roku.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku przygotowana przez Wojciecha Dmochowskiego i Andrzeja Sowę.