Wypowiedź historyka Grzegorza Myśliwskiego na temat zabiegów dyplomatycznych króla Kazimierza Wielkiego. Poruszane wątki: polityka zawierania sojuszów i dyplomacji Kazimierza Wielkiego, rokowania z Krzyżakami, pokój w Kaliszu, zabiegi o zachowanie wpływów na Śląsku, pokojowa polityka o zachowania wpływów na Pomorzu, prośba Kazimierza Wielkiego do papieża o unieważnienie podpisanych traktatów pokojowych, plany odzyskania utraconych terytoriów i przedwczesna śmierć.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Uczestnik Grzegorz Myśliwski - historyk. Lektorzy: Krzysztof Dumała, Andrzej Krusiewicz, prowadzący Wojciech Dmochowski. Przygotowanie: Wojciech Dmochowski, Andrzej Sowa. Autor pierwowzoru Jerzy Wyrozumski.