Wypowiedź historyka Grzegorza Myśliwskiego na temat życia i działalności księcia wrocławskiego i krakowskiego Henryka IV Probusa oraz jego poezji (1257/58-1290). Poruszane wątki: Śląsk w drugiej połowie XIII wieku, polityka przyłączania kolejnych ziem do Śląska przez Henryka Probusa, prężny rozwój gospodarczy tego regionu, nagła śmierć Henryka IV Probusa (otrucie), konsekwencje jego śmierci dla Śląska i więzi tego regionu z Polską, uprawianie poezji.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Uczestnik Gzegorz Myśliwski - historyk. Lektorzy: Krzysztof Dumała, Andrzej Krusiewicz, prowadzący Wojciech Dmochowski. Przygotowanie programu Andrzej Sowa, Wojciech Dmochowski. Autorzy pierwowzoru: Henryk IV Probus, Ewa Maleczyńska, Erich Randt.