Wypowiedź historyka Jarosława Czubatego na temat działalności księdza katolickiego Stanisława Staszica, działacza oświeceniowego, pioniera spółdzielczości, pisarza i publicysty, filozofa i tłumacza, geografa i geologa (1755-1826). Poruszane wątki: biogram Stanisława Staszica, jego prace, miejsce zajmowane przez Staszica w polskim życiu intelektualnym, działalność w Towarzystwie Przyjaciół Nauk, działalność państwowa w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, założenie Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego jako początek spółdzielczości na ziemiach polskich, rola Staszica w rozwoju przemysłu, ocena postawy i dokonań Stanisława Staszica.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Uczestnik Jarosław Czubaty - historyk. Lektorzy: Krzysztof Dumała, Andrzej Krusiewicz, prowadzący Wojciech Dmochowski. Przygotowanie programu Andrzej Sowa, Wojciech Dmochowski. Autorzy pierwowzoru: Marian Brandys, Zofia Chyra-Rolicz, Zofia Lewinówna, Stanisław Wawrzyniec Staszic, Jan Nepomucen Leszczyński.