Audycja Polskiego Radia z 2003 roku. Dyskusja historyków Marka Urbańskiego i Pawła Wieczorkiewicza na temat marszałka Polski, naczelnego wodza w wojny obronnej 1939 roku Edwarda Rydza-Śmigłego (1886-1941):
- tragizm postaci,
- rola w modernizacji wojska w latach 1935-1939,
- kult marszałka,
- talenty malarskie,
- zdolności dowódcze w wojnie 1920 roku.

Historycy: Paweł Wieczorkiewicz, Marek Urbański; autor audycji, prowadzenie - Arkadiusz Ekiert.