Rozmowa Artura Wolskiego z dziennikarzem, autorem książki „Kwatera 139. - opowieść o marszałku Rydzu-Śmigłym” Cezarym Leżeńskim, historykiem, reżyserem Dariuszem Markiem Srzednickim i historykiem myśli politycznej Tomaszem Mertą na temat marszałka Polski, naczelnego wodza w wojny obronnej 1939 roku Edwarda Rydza-Śmigłego (1886-1941): - edukacja, zainteresowania humanistyczne - początki kariery wojskowej - akces do legionów - wybór pseudonimu „śmigły” - wybór na stanowisko Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych po śmierci Józefa Piłsudskiego w maju 1935 roku - relacje z Kazimierzem Sosnkowskim - charakterystyka demokracji w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego - kryzy demokracji po Przewrocie Majowym w 1926 roku - sukcesy wojskowe E. Rydza-Śmigłego, popularność pośród wojskowych - opinia Józefa Piłsudskiego - entuzjazm towarzyszący odzyskaniu niepodległości - wiara w silne państwo - życie prywatne, związek z Martą Thomas-Zaleską - powrót do Warszawy po klęsce wrześniowej, okoliczności śmierci - ocena dowodzenia wojskiem we wrześniu 1939 roku - decyzja o opuszczeniu przez Wodza Naczelnego walczącego kraju Sygnał cyklu nagrany.