Wypowiedź historyka Grzegorza Myśliwskiego na temat roli dynastii Jagiellonów na arenie międzynarodowej. Poruszane wątki: obwołanie w 1438 roku przez Stronnictwo Narodowe w Czechach królem Kazimierza Jagiellończyka, objęcie tronu węgierskiego przez Władysława III w 1440 roku, wstąpienie na tron czeski przez Władysława II Jagiellończyka, walka Jana Olbrachta i Władysława II Jagiellończyka o tron węgierski po śmierci Macieja Korwina w 1490 roku, charakterystyka władztwa Jagiellonów.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Przygotowanie programu: Wojciech Dmochowski, Andrzej Sowa. Autorzy pierwowzoru: Maria Bogucka, Oskar Halecki. Uczestnik Grzegorz Myśliwski - historyk. Lektorzy: Krzysztof Dumała, Andrzej Krusiewicz, prowadzący Wojciech Dmochowski.