Audycja Polskiego Radia z 2007 roku. W pierwszym odcinku cyklu Netz zastanawia się, czy droga życiowa jest kwestią wyboru, czy środowiska, w którym dana osoba dorasta.  Matka gościa programu, Ślązaczka, miała możliwość emigracji po II wojnie światowej do Niemiec – tam urodziła się większość jego rodzeństwa, wielu członków jego rodziny zdecydowało się na wyjazd za Odrę. Pytanie o tożsamość jest ważnym wątkiem zarówno w życiu jak i twórczości Netza. Bohater audycji opowiada o kontaktach z rozrzuconą po Europie rodziną, a także o znaczeniu, jakie miał dla niego tomik poezji Adalberta von Chamisso – niemieckiego poety i botanika, którego cechowało wykorzenienie i poczucie wyobcowania. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.