Poezja recytowana. „Figliki” Mikołaja Reja (1505-1569) w interpretacji Zdzisława Wardejna: - Co chciał do cudzej ziemię - Dziewka co kożuszka szanowała  - Co niedźwiedzią skórę szacowali  - Śmierć z kupidem  - Polakowi kucharza pobiesili - Kowal wedla kupca - Książka iż nie częstowali. Audycja z 31.02.1975 roku.